Snabbguide till rätt färgband

Färgband

Hårdvara, material, kvalitetskrav samt omgivande förutsättningar styr vilket färgband som passar bäst.

Det finns i princip tre grundkvaliteter av färgband. Vax används för standardutskrift på pappersetiketter. Vax/harts används pappersetiketter som ska tåla lite mer, exempelvis kemikalier och fysisk nötning, samt på vissa syntetmaterial. Harts är den kvalitet som används på syntetmaterial där det ställs höga krav på resistensen mot kemikalier, vätskor, utomhusförhållanden, temperaturer och andra fysiska påfrestningar. Vi hjälper dig att hitta rätt sort och rätt bredd.

Är färgband miljövänliga?

Tekniken som får pigmentet från färgband till etikett heter termotransfer. Det är en torr process där värme och tryck överför färgpigmentet och gör utskriften tålig mot ultraviolett ljus, repor och vatten. Utskriften kan användas direkt. Tekniken genererar inga skadliga, flyktiga och organiska ämnen och är därför en miljövänlig metod som inte kräver särskild ventilation.