Ett exceptionellt helhetskoncept

Vi kan allt om material, lim och hållfasthet. Men framför allt är vi mästare på att ställa rätt frågor.

Vad måste etiketten klara under sin livstid? Ska säkerhetsfunktioner byggas in? Hur ska etiketterna spolas, skäras och stansas? Vad ger bäst ekonomi? Är materialet miljömässigt? Hur hanterar vi designen och var sparas den specifika datan bäst? Grafokett är specialister med tjugo års erfarenhet. Vi har helheten, från mjukvara till printers och färgband samt alla tänkbara etiketter och märkningsprodukter. Hög kvalitet, rätt kvalitet och innovativa lösningar.